Yasal Uyarı

Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi ("Bristol-Myers Squibb") tarafından yönetilmekte olup site içeriği global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hükümlerle korunmaktadır.

Yasal Uyarı'nın Kabulü: Bu internet sitesine erişiminiz ve bu siteyi kullanımınız yürürlükteki mevzuata ve aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Bu siteye erişerek ve içeriğini gözden geçirerek hiç bir kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan hüküm ve şartların bağlayıcı olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak Bristol-Myers Squibb ile aranızda olan diğer sözleşmelerin yerini aldığını beyan ve kabul edersiniz.

Kullanımın Kapsamı: Bristol-Myers Squibb sizin kişisel bilgilenmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için bu internet sitesinin devamlılığını sağlamaktadır. Sitede görüntülenen materyalleri ancak bu materyallere ilişkin telif haklarımız ve diğer fikri ve mülkiyet haklarımıza ilişkin bütün uyarıları yapmak suretiyle ve ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçlarıyla indirebilirsiniz. Buna karşılık bu internet sitesindeki metin ve imajlar da dahil olmak üzere bu internet sitesinin içeriği Bristol-Myers Squibb'in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve kullanılamaz.

Bu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Bristol-Myers Squibb'in , Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta olduğunu ve bu internet sitesinin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu internet sitesine erişmeye çalışan kişiler bunu kendi insiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

Tıbbi Tavsiye İçermemesi: Bu internet sitesi tıbbi bir tavsiye içermemektedir. Bristol-Myers Squibb tıbbi tavsiyeler verilmesi ya da benzer hizmetlerle iştigal etmemektedir. Bunun yanı sıra, bu internet sitesinden verilen bilgiler kesinlikle sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet veya önerilerin yerine geçmeyi amaçlamamaktadır. Bu tür bir hizmete ya da öneriye ihtiyaç duymanız halinde derhal sağlık mesleği mensuplarına başvurmanız gerekmektedir.

Ürün Bilgisi: Internet sitesi veya bu internet sitesinde yer alan bağlantılar (linkler) sadece belli bir ülke, alan ya da bölgede bulunabilen ürünlere, farklı ülkelerde farklı isimler altında pazarlanmakta olan ürünlere ve farklı ülkelerdeki ilgili otoriteler tarafından farklı endikasyonlar ya da kısıtlamalarla onaylanan ürünlere ilişkin bilgi içerebilir. Bu sitede yer alan hiç bir şey bir ürünün ya da hizmetin tanıtımı veya teklifi olarak ya da kanunlar ya da yönetmeliklerce pazarlanmasına izin verilemeyen bir ürünün temini olarak anlaşılmamalıdır. Belli ürünlere ilişkin özel bilgiler için, ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili otoritesi tarafından kabul edilen reçeteleme bilgilerine başvurunuz.

Telif Hakkı Koruması: Bu sitede görmekte ya da okumakta olduğunuz herşeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı koruması kapsamında olduğunu ve Bristol-Myers Squibb'in  yazılı izni olmaksızın burada belirtilen hüküm ve şartlara aykırı olarak kullanılamayacağını beyan ve kabul edersiniz. Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde görüntülenen materyallerin Bristol-Myers Squibb'in  bağlı işletmeleri dışındaki üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir.

Markalar:  Bu internet sitesinde görüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları (topluca "Markalar" olarak anılacaktır) tescilli ya da tescilsiz olarak Bristol-Myers Squibb'den herhangi birisine ait olabileceği gibi her ikisinin ortak mülkiyetinde de olabilir. Bu internet sitesinde bulunan hiçbir şey herhangi bir marka lisans veya kullanım hakkı verildiğine ilişkin örtülü kabul anlamına gelmemektedir. Bu internet sitesinde görüntülenen Markalar'ın ya da diğer içeriğin kullanımı burada belirtilen istisnalar dışında tamamıyla yasaklanmıştır. Bristol-Myers Squibb'in fikri mülkiyet haklarını cezai takibat da dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geniş kapsam dahilinde kullandığını bilmeniz gerekmektedir.